این کارگاه آموزشی در روز دوشنبه مورخه 1399/04/02 توسط مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی در سالن اجتماعات اداره کل دامپزشکی استان تحت عنوان" مدیریت الزامات بهداشتی و ایمنی زیستی پرورش میگو " به صورت ویدئو کنفرانس ( یا شوکا) با مدرسی دکتر عقیل دشتیان نسب رئیس پژوهشکده میگوی کشوربا رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ،در این کارگاه آموزشی رییس و کارشناسان مرکز ، صاحبان و کارشناسان مزارع سایت میگوی گمیشان ، کارشناسان اداره کل شیلات ، مسئول بهداشت و بیماری ها و مسئول ترویج اداره کل دامپزشکی استان شرکت داشتند. در ابتدا رییس مرکز تحقیقات ضمن خیر مقدم گویی به حضار و مهمانان ، مطالبی در خصوص همکاری همه جانبه برای بهبود پرورش میگو درکنار بیماری لکه سفید مطالبی را عنوان نمودند. پس از آن آقای دکتر دشتیان نسب در خصوص عوامل شیوع بیماری لکه سفید در یک سایت میگو ، الزامات بهداشتی و ایمنی زیستی مزارع میگو قبل از ذخیره سازی ، حین پرورش و پس از پایان پرورش مطالب مهم وبا ارزشی را ارائه نمودند. در پایان کارشناسان و صاحبان مزارع سوالاتی در خصوص نحوه انجام کار والزامات بهداشتی در طول دوره پرورش برای تولید بهتر سوالاتی مطرح نمودند که مدرس به خوبی به تمام سوالات پاسخ دادند.