این جلسه با حضورمعاون پژوهشی مرکز در مورخه 1399/04/04 راس ساعت 9 صبح در درمحل سالن اجتماعات اداره کل شیلات استان گلستان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی مرکز، در این جلسه معاون صیدوصیادی ، فرمانده حراست دریا ، روسای مراکز بازسازی ذخایر سدوشمگیر ، سیجوال و شهید مرجانی و کارشناسان اداره کل شیلات حضور داشتند .

در این جلسه ،ابتدا آمار رهاسازی بچه ماهیان ارائه گردیدو نتایج اجرای مصوبات جلسه قبل به اطلاع حاضرین رسید.

با توجه به بالا بودن میزان شوری در رودخانه گرگانرود و قره سو مقرر گردید دستگاههای چک شرایط کیفی آب سه مرکز شهید مرجانی ، سیجوال و ایستگاه قره سو در هفته آینده در محل رهاسازی رودخانه قره سو با هم مقایسه شوند.

همچنین مقررشد هر هفته حداقل سه باراز محل رهاسازی تا مصب نمونه برداری جهت بررسی کیفیت رهاسازی صورت گرفته و نمونه های بچه ماهی به آزمایشگاه ایستگاه     قره سو منتقل تا وضعیت کیفیت و تغذیه مورد بررسی قرار گیرد.

با عنایت به کاهش قابل توجه آب و بعضا قطع جریان آب شیرین از مناطق بالادستی بعلت فعالیت های کشاورزی ، رهاسازی مستقیم بچه ماهیان در دستور کار کمیته قرار گرفته و برای سال آینده در قالب یک پروژه تحقیقاتی به اجرا در بیاید.