به همت اداره كل شيلات گلستان ومرکز تحقیقات ذخایر آبریان آبهای داخلی گرگان كارگاه آموزشي - ترویجی پرورش ماهي در دريا و محيط محصور (pen culture) با استفاده از آب هاي شور، لب شور و نامتعارف و تحليل سرمايه گذاري، به مدت 2 روز در تالار اجتماعات توحید دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گلستان درگرگان برگزار شد .

  به گزارش روابط عمومي مرکز تحقیقات شيلات گلستان در اين كارگاه كه با حضور مهندس ايزدي نماينده مجري طرح توسعه پرورش ماهي در قفس در سازمان شيلات ايران و دکتر حافظیه معان پژوهش و فناوری موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشورجمعي از متقاضيان به پرورش ماهي در دريا  در قفس و پن برگزار شد،  در اين كارگاه كه براي اولين بار در كشور با هدف بررسي چالش هاي پرورش ماهي در قفس و پن برگزار گرديد، شركت كنندگان در دو بخش تئوري و بازديد ميداني از پروژه هاي قفس و پن گلستان، با ماهيت اين نوع سرمايه گذاري آشنا شدند .

از مهم ترين مباحثي كه در اين كارگاه آموزشي مورد بحث قرار گرفت مي توان به اهداف پن كالچر، روش هاي پن كالچر، بررسي نقاط قوت و ضعف اين طرح، ماهيان مورد نظر براي پرورش در پن كالچر اشاره كرد .

وزارت جهاد كشاورزي دو طرح در زمينه اقتصاد مقاومتي در دست اجرا دارد كه يكي از اين دو طرح پرورش ماهي در قفس و پن است كه با توجه به محدوديت منابع آبي مي توان از اين ظرفيت به خوبي استفاده برد .

لازم به ذكر است اين كارگاه آموزشي  با همكاري سازمان شيلات ايران و موسسه تحقيقات علوم شيلاتي كشور در شهرستان گرگان برگزار شد .

گفتني است  مطالب اين كارگاه آموزشي توسط دكتر محمود حافظيه در موضوع كليات و تحليل (swot ) و مهندس علي ايزدي با موضوع توجيه فني و پايلوت سرمايه گذاري ارائه گردید.