حضورمسئول روابط عمومی مرکز در دوره آموزشی روابط عمومی های خانواده جهاد کشاورزی استان گلستان

به گزارش روابط عمومی مرکز

دومین دوره ی آموزشی کارکنان روابط عمومی خانواده جهادکشاورزی استان در سال جاری با عنوان؛ پاسخگویی و مشتری مداری در روابط عمومی" روزدوشنبه ۳۰ دی ۹۸ در محل مرکز آموزش شهید حاجی کریمی گرگان برگزار شد.

 

🔻 این دوره های آموزشی با هدف افزایش دانش، آگاهی و مهارت های مسوولان و کارشناسان روابط عمومی های این سازمان برگزار می شود. شبیر دائمی مدرس این دوره آموزشی بود و مطالب ارزشمندی را برای فراگیران ارائه کرد.