کشتی تحقیقاتی گیلان طی مراسمی با حضور دکتر بهمنی رئیس موسسه ، دکتر خاوازی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی دکتر زارع از استانداری گیلان و مدیران شیلات و روسای پژوهشکده ها ومراکز تحقیقاتی در مورخ 1398/09/27 جهت تست آزمایشی در بندرانزلی به آب انداخته شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز، در این مراسم ابتدا دکتر بهمنی رئیس موسسه ضمن خوش آمدگویی ، گزارشی جامع از فعالیت های کشتی ووظایف آن در راستای اجرای گشت های تحقیقاتی ارائه کرد. سپس دکتر زارع (استانداری گیلان ) در خصوص اهمیت و تامین اعتبار و جایگاه تحقیقات سخنانی ارائه نمودند .

در ادامه دکتر خاوازی نیز در خصوص اهمیت کشتی در راستای اجرای پروژه های تحقیقاتی و اهمیت و جایگاه تحقیقات سخنانی ارائه کردند .

کشتی گیلان که با امکانات و تجهیزات پیشرفته تحقیقاتی پس از 8 سال  مجددا فعالیت های خود را در راستای انجام  پروژه های هیدروبیولوژی دریای خزر، همکاری درنقشه برداری ازحوضه جنوبی  دریای خزر با سازمان نقشه برداری کشور ،همکاری با وزارت نفت در اکتشافات نفت دریای خزر ، همکاری با محیط زیست سازمان ملل ، محیط زیست دریایی درنمونه برداری از آب و بستر دریا و همکاری با انستیتو ماهیان خاویاری کشور آغاز کرده است .