رئیس  و مسئول حراست مرکز دراولین اجلاس سراسری کانون های تخصصی بسیج کشاورزی کشور که در گلستان برگزار شد شرکت کردند.

اولین اجلاس سراسری کانون های تخصصی بسیج کشاورزی به صورت ویدئو کنفرانس در روز 24 آذر  1398 در محل سالن قدس سازمان جهادکشاورزی استان گلستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ، این اجلاس با حضورسرپرست وزارت جهادکشاورزی ،نماینده مقام معظم رهبری در وزارت جهاد ،روسای سازمان ها و ارگان های وابسته به وزارت جهاد کشاورزی ،فرماندهان و اعضای شوراها و پایگاه های مقاومت بسیج خانواده بزرگ جهاد کشاورزی کشور و استان ها  در سازمان جهاد کشاورزی گلستان برگزار شد .