کارگروه فنی تکثیر و پرورش میگو در تاریخ 1398/08/20 با حضور مدیرکل میگوی سازمان شیلات ایران و کارشناسان مربوطه در سازمان، مدیرکل شیلات استان و کارشناسان، مدیرکل دامپزشکی استان وکارشناسان، ریاست مرکز تحقیقات و کارشناس مربوطه، سرمایه گذاران، بهره برداران وفعالان صنعت میگو درمحل اداره کل شیلات استان گلستان با هدف  ارائه گزارش امحاء و آماده سازی استخر ها، ارائه گزارش صندوق بیمه، ارائه گزارش دامپزشکی، بیان مشکلات پرورش توسط نمایده هیئت امناء مجتمع و ارائه ساختار پیشنهادی استخرها و مزارع برای فصل جدید پرورش و مزارع درحال احداث برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دراین جلسه ابتدا نماینده اداره کل دامپزشکی درخصوص الزامات پرورش  در مجتمع میگوی گمیشان درسال جدید مواردی را مطرح نمودند. سپس نماینده  هر یک ازشرکت های فعال در سایت گزارشی از پاکسازی و ضدعفونی استخرها ارائه کردند. نماینده شرکت بیمه نیز گزارشی ازپرداخت غرامت به بیمه شدگان سال گذشته و تعرفه های بیمه سال جدید ارائه نمود. نماینده شرکت آساراب پلان های ساختارپیشنهادی استخرها و مزارع پرورش را جهت اظهار نظر ارائه نمود. سپس موارد مطروحه به بحث و گفتگو گذاشته شد. در ادامه دکتر آقایی مقدم ریاست مرکزتحقیقات شیلات استان درخصوص فعالیت های انجام شده در زمان بحران، برگزاری روزمزرعه و کارگاه آموزشی پرورش درکنار بیماری، پروژه ترویجی و کارگاه ها و دوره های آموزشی تعریف شده درسال جدیدبرای بهره برداران و فعالان صنعت میگو توضیحاتی ارائه کرد. سپس مهندس معدنی مدیرکل میگوی سازمان شیلات ایران درخصوص مواردو سوالات مطرح شده توسط سرمایه گزاران توضیحاتی دادند. در پایان مهندس قدس علوی مدیرکل شیلات استان ضمن تشکر از حضور سرمایه گزاران و فعالان صنعت میگو توضیحاتی در خصوص فعالیت های کارشناسان شیلات درسال گذشته، تقویم آموزشی برگزاری کارگاه های مشترک توسط دامپزشکی، تحقیقات وشیلات وفعالیت های کاهش ریسک پرورش درسال آتی ارائه نمودند. جلسه با ذکر صلواتی برمحمد وآل محمد خاتمه یافت.