به گزارش روابط عمومی مرکز ، این جلسه درتاریخ 28 شهریور 98باحضور دکتر حق شناس استاندار محترم  گلستان، دکتر نورقلی پور نماینده مردم غرب استان گلستان ، دکتر خون میرزایی معاون محترم وزیر و رییس سازمان شیلات ایران بهمراه معاونین، دکتر بهمنی ریاست و معاونین موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور بهمراه ریاست مرکز تحقیقات شیلات استان ، دکتر قاجاری معاونت بهداشت و مدیریت بیماریهای آ بزیان سازمان دامپزشکی کشور، دکتر مهاجرریاست محترم  سازمان جهاد کشاورزی استان مدیران کل شیلات و دامپزشکی، ریاست اتاق بازرگانی، مدیریت صندوق بیمه کشاورزی استان، سرمایه گذاران و صاحبان مزارع میگوی سایت گمیشان  در محل دفتر استاندار برگزار گردید.

دراین جلسه ابتدا دکتر قاجاری درخصوص شیوع این بیماری و برنامه های سازمان در خصوص ارایه دستورالعمل های بهداشتی به مزرعه داران توضیحاتی داد. سپس محتشم مدیر صندوق بیمه کشاورزی گزارشی در خصوص پوشش بیمه و تعرفه ها ی مزارع در سال گذشته و سال پیش رو  بیان نمود. دکتر ترکمانی نماینده پرورش دهندگان ضمن تشکر از حمایت ها و  همراهی اداره کل شیلات شیلات،دامپزشکی و تحقیقات شیلات استان در زمان بحران، گزارشی از تولید سال گذشته وسال جاری ارایه کرد.ایشان ضرر سال جاری تولید را حدود 50 میلیارد تومان برآورد نمود و از استاندارمحترم در خواست جبران خسارت از محل  تسهیلات ارزان قیمت و بطور ویژه از طریق استان برای تشویق و همراهی مزرعه داران بخصوص بومیان منطقه که برای سال نخست سرمایه گذاری  نمودند را خواستار شد.

در ادامه میگلی نژاد ازسرمایه گذاران در بخش تکثیر و پرورش نیز ضمن ارایه توضیحات مبسوط در خصوص مشکلات حال حاضر سرمایه گذاران پیشنهاداتی جهت بازگشت آنها برای فعالیت سال بعدبیان کرد.

دکترنورقلی پورنماینده مردم غرب گلستان  نیز نقش سرمایه گذاران را در توسعه صنعت میگو در استان بسیار موثردانست و قول پیگیری مطالبات و تسهیلات ارزان قیمت را دادند .سپس آقای دیانی مدیریک واحد صنعتی فراوری تولیدات آبزیان گزارشی از فعالیت در سال گذشته و جاری ارایه و تقاضای مساعدت ویژه برای  این صنعت رت دراستان نمود.

دکتر بهمنی رئیس موسسه تحقیقات علو شیلاتی کشورنیز ضمن بیان برنامه های موسسه در خصوص برگزاری دوره های آموزشی، ارایه دستورالعمل های پرورشی در کنار بیماری، در بحث آینده پژوهی و همکاری در تولید کیت تشخیص بیماری را بیان نمودند.

دکتر خون میرزایی رئیس سازمان شیلات ایران در خصوص کاهش آسیب های بیماری توسط ارگان ها وبخش خصوصی و ساماندهی فعالیت ها در کنار بیماری توضیحاتی داده و در خواست تنظیم گزارشی جامع جهت ریشه یابی بهتر بیماری و  بیمه اجباری نمودند.

در پایان دکتر حق شناس استاندار محترم گلستان  ضمن تقدیر و تشکر از حضور کلیه ی حضار،   10 نکته مهم را بعنوان مصوبه برای جلسه قرائت نمودند که شامل تشکیل کمیته ای متشکل از دستگاه های ذیربط جهت تنظیم برنامه ای از چشم انداز بیماری در آینده و پیشگیری و پیگیری دریافت خسارت بر اساس گزارش نماینده پرورش دهنده ها،طراحی برنامه اجرایی سال بعد، بیمه ی اجباری مزارع،تسهیلات کم بهره،اختصاص یک سایت تولید PL مخصوص میگوی گمیشان در جنوب  پروتکل امنیت زیستی،تنفس تسهیلات بانکی وتوقف فاز دوم سایت تاپایان سال تولیدی آینده بود.