دراولین روز حضور ریاست محترم موسسه ایشان چند برنامه ملاقات و بازدید در استان داشتند.دکتر بهمنی صبح روز چهارشنبه جلسه ای با مدیرکل شیلات استان گلستان داشتند .

به گزارش روابط عمومی مرکز، مهمترین موارد مورد بحث این جلسه بررسی وضعیت پرورش میگودر سایت گمیشان و بیماری حادث شده در سال جاری و ارائه راه کارهای توسعه آن ، ارائه گزارش روند اجرای پروژه کفال خاکستری ومشکلات پیش روی آن و همچنین همکاری های مشترک بین شیلات استان و مرکزتحقیقات بود.

درادامه دکتر بهمنی در مرکز حضوریافته و  نشست صمیمانه با همکاران داشتند . دراین نشست ابتدا دکتر آقایی مقدم رئیس مرکز ضمن خوش آمدگویی به رئیس موسسه و هیئت همراه گزارشی از فعالیتهای مربوط به عملکرد ده ساله مرکز و همچنین اهم فعالیتهای در حال اجرای مرکز ارائه کردند.در ادامه دکتر مرتضایی در خصوص وضعیت اجرایی پروژه ها وموارد مربوطه گزارشی کوتاه ارائه کردند.

سپس دکتر بهمنی ریاست محترم موسسه ضمن تقدیر و تشکراز همکاران در خصوص پروژه ها و طرح های اثر بخش مرکز از جمله موضوعات پرورش میگو در گمیشان ، پایش ذخایر دریای خزر ، امکان سنجی پرورش آبزیان در پشت سدهای تکثیر و پرورش کفال در انتقال و تعامل با دیگرسازمان ها و استفاده از ظرفیت های موجود بیاناتی ارائه فرمودند  همکاران مرکز نیز با بیان مشکلات مربوط به مرکز اشاره کرده و توسط ریاست محترم موسسه ومعاونین پاسخ لازم داده و در دستور کار برای پیگیری با توجه به امکانات و ضوابط قرار داده شد.

سپس دکتر بهمنی و هیات همراه از مزرعه آب شیرین النگ بازدید به عمل آورده و در خصوص فعالیتهای مشترک آبزی پروری با دکتر فرجی ریاست محترم مرکز تحقیقات و کشاورزی و منابع طبیعی استان و معاونین مجموعه مذاکره نمودند . سپس ریاست محترم موسسه و معاونین از طرح ها و پروژه های عمرانی و تحقیقاتی  ایستگاه قره سو بخصوص در زمینه تکثیر و پرورش ماهیان زینتی و بانک ژن کپور و کلمه بازدید به عمل آوردند.

در روز پنجشنبه مورخه 1398/06/28 جناب آقای دکتر بهمنی در دومین جلسه ستاد میگوی استان که به منظور بررسی راهکارهای جبران خسارات حاصل از بیماری لکه سفید در سایت میگوی گمیشان که با حضور دکتر حق شناس استاندار محترم استان ، جناب دکتر خون میرزایی معاونت محترم وزیر و رئیس سازمان شیلات ایران ، مدیران کل کشوری و استانی ، پرورش دهندگان و سرمایه گذاران صنعت میگو برگزار شد شرکت نمودند و در خصوص برنامه های موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در برگزاری کارگاه های آموزشی ، ارائه دستور العمل ها ، پرورش در کنار بیماری و در خصوص آینده پژوهی و همکاری در ساخت کیت تشخیص این بیماری توضیحاتی ارائه دادند.

در پایان ریاست مرکز ، معاونین پژوهش فناوری و ترویج موسسه در معیت معاون محترم وزیر و هیات همراه در کانال های آبرسان سایت میگو مرکز تکثیر میگوی محک گمیشان ، سایت پرورش ماهی در قفس خواجه نفس و پرورش ماهیان خاویاری در محیط محصور (پن)  در آشوراده بازدید به عمل آوردند.