جلسه کارگروه ترویج این مرکز در روز شنبه مورخه 1398/06/16 در سالن کنفرانس مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی به منظور بررسی مقالات ارائه شده توسط همکاران به عنوان یافته و دستورالعمل ترویجی جهت ثبت در تالار ترویج با حضوردبیر و رابط و تعدادی از اعضای این کارگروه در محل سالن اجتماعات مرکزتشکیل گردید.

به گزارش روابط عمومی مرکز، دراین جلسه  مقالات ارائه شده توسط همکاران با عناوین ارزیابی زیست محیطی توسعه آبزي پروري منطقه گنبد(بي بي شيروان)، بررسي ميزان تاثير  آلودگي‌های نفتی بر روي سيستم ايمني 5 گونه ماهيان خاوياري دریای خزر و مدیریت بهداشتی انتخاب بچه میگو در مراکز تکثیر به عنوان یافته ها و دستورالعمل ترویجی  و ثبت در تالار ترویج  این مرکز و موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.