ششمین همایش ملی گیاهان دارویی طب سنتی و کشاورزی  ارگانیک مورخ 1398/05/31 در محل سالن اجتماعات مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان برگزار گردید .

به گزارش روابط عمومی مرکز ،در این همایش سرکار خانم دکتر منصوره احمدی لیوانی کارشناس مرکز تحقیقات شیلات گلستان با ارائه یک مقاله سخنرانی و یک مقاله پوستری شرکت نمودند که مقاله سخنرانی در این همایش با عنوان"  استفاده از مواد موثره اسانس پونه برای نگهداری مواد غذایی بجای مواد نگهدارنده مصنوعی " و مقاله پوستری را نیز به صورت الکترونیکی در ساعت  ارائه نمودند .