این سخنرانی  در روز دوشنبه مورخ 11 / 6 /98 ساعت 10 صبح در محل سالن اجتماعات مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ؛سمینار علمی تحت عنوان "معرفی یک گیاه درسایت میگوی گمیشان و راههای پیشگیری از گسترش آن " باحضوررئیس ،معاونین، کارشناسان مرکزوکارشناسان اداره کل شیلات استان توسط آقای مهندس بایرام محمد قرنجیک کارشناس بخش اکولوژی در محل سالن اجتماعات مرکزبرگزار گردید.