این جلسه در روز شنبه مورخه 98/05/19 درمحل سالن اجتماعات اداره کل شیلات استان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی مرکز ، در این نشست کارشناسان گروه ترویج میگومرکز تحقیقات ذخایرآبزیان آبهای داخلی، مدیرکل و کارشناسان اداره کل شیلات استان ، مدیرکل و کارشناسان اداره کل  دامپزشکی استان و تعدادی از پرورش دهندگان میگوشرکت داشتند. در این جلسه ابتدا مدیرکل دامپزشکی استان درخصوص اقدامات انجام گرفته درخصوص کلرزنی استخرهای آلوده، نظارت دقیق آنها در زمان صید و انتقال به سالن های عمل آوری و گسترش بیماری لکه سفید توضیحاتی را ارائه  کردند .سپس یکی از کارشناسان معاونت آبزی پروری اداره کل شیلات استان گزارشی از آمارمزارعی که علایم آلودگی در آنها مشاهده شده،ارائه نمودند وتاکید بر برداشت و صید میگو در طول یک ماه و تا مورخه 06/18/ 98 داشتند. درضمن کارشناسان مرکز تحقیقات اعلام آمادگی این مرکز را درخصوص همکاری با پرورش دهندگان درزمینه برگزاری دوره های آموزشی تغذیه، بیماری لکه سفید ، راهکارهای عملی پرورش میگو در کنار بیماری لکه سفید، برگزاری روزمزرعه و نشست تخصصی ، دعوت از فعالین مزارع میگوجنوب ومتخصصین علم میگو از پژوهشکده میگوی کشورکه سالیان متمادی به پرورش میگو در کناربیماری لکه سفید مشغول هستند، ابرازنمودند. همچنین برخی از پرورش دهندگان توضیحاتی درخصوص عدم هماهنگی زمان صید ، برداشت میگو و اینکه چرا پیشگیری های لازم قبل از ورود بیماری به سایت توسط اداره کل شیلات و اداره کل دامپزشکی بعمل نیاوردند بیان نمودند.