به گزارش روابط عمومی مرکز،سمینار تحت عنوان "بررسی اثر ميزان درجه حرارت، فسفر و دوره هاي نوري مختلف بر روي رشد جلبک اوسیلاتوریا ( Oscillatoria agardhii ) "  در مورخ 1398/05/13 توسط سرکارخانم دکتر منصوره احمدی لیوانی در محل سالن کنفرانس مرکز ارائه گردید و خلاصه سمینار بشرح ذیل می باشد .

سیانوباکتر Oscillatoriaceae  به صورت رشته‌های غیرمنشعب هستند. در شرایط مساعد رشته‌های آن به صورت اجتماعات فشرده ای رشد می‌نمایند و با داشتن غلاف‌های ژلاتینی موجب لغزندگی زیستگاه می‌شوند ( Mikael and Duplessis ، 2004) . خواص دارويي Oscillatoriaceae : کاربردهای پزشکی و استفاده در کشت میکروبی و بافت -به عنوان ترکیبات ضدسرطان -در تنظیم فعالیت های گوارشی و تنظیم فشار خون ( Faghir, 1985 ) از خواص مهم این جلبک است.

این تحقیق در سه مرحله آزمایش انجام شده بود.

1-تیمارهای سه گانه فسفر ( Z8-N ، 100 و µg/lit 200) در دمای  30-25درجه سانتی گراد ودوره نوری  14 به 10 (نور/تاريكي)

2- تیمارهای سه گانه فسفر (  Z8-N ، 100و µg/lit 200) در دمای  35-30 درجه سانتی گراد ودوره نوری  14 به 10 (نور/تاريكي)

3-تیمارهای سه گانه فسفر (  Z8-N ، 100و µg/lit 200) در دمای 30-25درجه سانتی گراد ودوره نوری  10 به 14 (نور/تاريكي)

نتايج كلي حاصل از پژوهش به شرح زير مي‌باشد:

  1. * نرخ ويژه رشد در دماي 3 5 - 30 و دوره نوري 10/14 در هر سه تيمار به يك ميزان بود و در روز چهارم بيشترين ميزان را نشان داد .
  2.   * در دوره نوري 14/10 و دماي 30-25 بيشترين ميزان نرخ رشد مربوط به محيط كشت Z8-N و در روز چهارم بود و سپس روند كاهشي را طي نمود. و در مرحله افزایش فسفر نقشی در افزایش نرخ رشد نشان نداده است .
  3. * نرخ ويژه رشد در دماي 3 0 - 25 و دوره نوري 10/14 در محيط كشت Z8-N بیشترین میزان  در روز چهارم نسبت به تیمارهای دیگر را نشان داد .

4.      در دماي 3 0 - 25 و دوره نوري 10/14 با افزایش فسفر نرخ ویژه رشد هم افزایش نشان می دهد.