دومین جلسه شورای تحقیقات آموزش وترویج کشاورزی استان در ورخ 27 تیرماه 1398با حضور دکتر مهاجر، ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی ، مدیران کل ،  مدیران و معاونت های سازمان جهاد و روسای مراکز تحقیقات در محل سالن جلسات مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان برگزار گردید .

به گزارش روابط عمومی مرکز، درابتدا دکتر فرجی ریاست مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان گزارشی ازاجرای مصوبات جلسه قبل ارائه نمود. توضیحاتی در خصوص وضعیت طرح های ویژه تحقیقاتی در خصوص تولید خوراک دام، خشکه کاری برنج و کنجد ناشکوفا بیان گردید و شیوه نامه فرایند اجرایی دوره های مهارتی در تقویم سال 98 توسط دکتر سبزه رییس اداره ترویج جهاد استان ارائه گردید و دکتر آقایی مقدم ریاست مرکز تحقیقات شیلات استان نیز در خصوص کنترل بیماری لکه سفید و اقدامات الزامی آن توضیحاتی داد. در پایان جلسه نیز دکتر مهاجر به جمع بندی مباحث ارائه شده پرداختند. جلسه با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.