چهارمین جلسه کمیته رهاسازی راس ساعت 8/30 روز دوشنبه مورخ1398/03/20با حضور معاون پژوهشی مرکز ، معاون صید و صیادی اداره کل شیلات ، رؤسای مراکز بازسازی ذخایر استان ، نماینده حراست ، نماینده شرکت مادر تخصصی ونماینده اتحادیه تعاونی های پره صیادی در محل سالن اجتماعات اداره شیلات استان گلستان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی مرکز ، در این جلسه براساس گزارشات ارائه شده ، شروع رهاسازی بعد از کسب مجوز بهداشتی از اداره کل دامپزشکی استان از موخ 1398/03/13آغاز و حدود 7 میلیون بچه ماهی کپوربا میانگین وزنی 4/. گرم از مرکز سدوشمگیروحدود 2/5میلیون بچه ماهی کلمه با میانگین وزنی 67/. گرم در رودخانهای گرگانرود و قره سو تا مورخ 1398/03/18رهاسازی شدند. همچنین رهاسازی بچه ماهی کپوردر مناطق بالادست مصب که بعد از بررسی کارشناسی مناسب تشخیص داده شده بود صورت گرفت ودر محل مصب حدود 1 میلیون بچه ماهی قره برون با میانگین وزنی 4گرم رهاسازی گردید.

در ادامه مقرر شد از مورخ 1398/03/20به بعد رهاسازی بچه ماهی کپور در مصب گرگانرود و رهاسازی کلمه در مصب رودخانه قره سو صورت گیرد و درمورد ادامه رهاسازی نیز با بررسی شرایط روزانه رودخانه  تصمیم گیری می شود. در ادامه جلسه معاون پژوهشی مرکز در خصوص وضعیت بحرانی ذخایر کپور و کلمه هشدار داده و یادآوری کرد که با توجه به کاهش بیش از 60 درصد ذخیره این دو گونه با توجه به حداکثر میزان ذخیره سازی در طی 10سال گذشته و برداشت بیش از حد در حال حاضر ، بایستی قانون عدم برداشت این دو گونه در دستور کار قرار گیرد و بالانس بین دو مؤلفه بازسازی و برداشت با دقت و مدیریت واحد مورد نظارت قرار گیرد.