به گزارش روابط عمومی مرکز، نشست خبری با حضور رسانه های مهر، ایرنا، ایسنا، همشهری ، صدا و سیمای استان درمحل سالن جلسات مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی برگزار گردید. در این نشست خبری، ابتدا دکتر آقایی مقدم ریاست مرکز درخصوص تاریخچه و محور های اصلی فعالیت مرکز توضیحاتی دادند و سپس به تشریح طرح ها و پروژه های اثر بخش و تحول ساز در استان طی 10 سال گذشته پرداختند . درادامه نیزبه فعالیت های پژوهشی و عمرانی مرکز در سال 97 اشاره نموده و اهداف کوتاه مدت و دورنمای فعالیت ها و اثربخشی آن دراستان را تشریح نموده ودر پایان به سوالاتی که از طرف اصحاب رسانه مطرح گردیدپاسخ دادند. جلسه با ذکر صلواتی برمحمد و آل محمد خاتمه یافت.